Duurzaam
verhuizen

Verhuizen naar een duurzame toekomst

Duurzame missie

Samen met o.a. Top Movers werken wij dagelijks aan een betere wereld. Door duurzaam meubilair in te zetten kunnen wij 40 tot 90 % minder CO2 uitstoten. In onze Circulaire Hub hebben we op maar liefst 7.000 m² al onze circulaire expertise en productiefaciliteiten samengebracht. Hier geven we een tweede leven aan nieuw gebruikt meubilair. Zo verlengen we de levensduur van meubilair en dragen bij aan circulaire economie. De samenwerking met Top Movers werkt goed omdat zij, net als wij gewend zijn te werken met producten die niet nieuw zijn maar waar met respect mee wordt omgegaan”, aldus Robbert de Jonge, Circulair Consultant van Circulaire Hub. 

Samen werken aan een betere wereld.

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!”

Top Movers

Vijftien familiebedrijven met 24 vestigingen vormen Top Movers en inmiddels bestaat deze vereniging ruim 38 jaar. Het merk Top Movers is een gevestigde naam in de verhuiswereld met vestigingen in heel Nederland. 

De bedrijven van Top Movers hechten steeds meer waarde aan duurzaam ondernemen. Dat geldt ook voor haar ruim 500 medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven en werken. Daarom hebben wij met elkaar duurzame ambities vanuit meerdere invalshoeken vastgesteld. 

In de samenwerkingen die wij aangaan met onze toeleveranciers maar ook met onze klanten, zetten wij onze diensten zo duurzaam mogelijk in. 

De verhuizing naar een duurzamere toekomst van zowel onze medewerkers als onze klanten staat centraal in de duurzaamheidsplannen van Top Movers. 

Daarom heeft Top Movers de ambitieuze doelstelling om in 2025, in de last mile, emissievrij te verhuizen in de 25 grootste steden van Nederland. 

De bereidheid om iets meer te betalen voor duurzaamheid, neemt ieder jaar toe. Het vertrouwen in het merk Top Movers wordt groter omdat wij laten zien dat wij een positieve bedrage leveren aan de maatschappij. 

Neem direct contact op

Heeft u vragen of wilt u een offerte? Neem dan contact met ons op en wij helpen u binnen 24 uur.

Offerte particulier

Visie

Wij willen onze klanten duurzaam verhuizen in Nederland waarbij wij zorgvuldig omgaan met mens en milieu. Wij zijn proactief in het ontwikkelen van nieuwe producten om het verhuisproces te verduurzamen. Wij stimuleren onze medewerkers om verantwoord om te gaan met de materialen die wij gebruiken. Wij maken gebruik van technische ontwikkelingen om het verhuisproces duurzaam uit te voeren. 

Missie

Duurzaam verhuizen in heel Nederland waarbij gebruikt wordt gemaakt van cradle to cradle verhuisdozen, duurzaam verpakkingsmateriaal en met de inzet van elektrische voertuigen. 

Wij staan open voor ideeën en suggesties van onze medewerkers om het verhuisproces te verduurzamen. 

Dit hebben we
al bereikt!

CO2 - uitstoot compenseren

Prestatieladder trede 3 certificaat, vanaf februari 2023. Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

Retourname bedrijfskleding

De meeste leden van Top Movers kopen hun bedrijfskleding en schoenen bij Groenendijk Bedrijfskleding. Wij kopen zoveel mogelijk eco-friendly kleding en schoenen. Daarnaast maken wij gebruik van het retourname serviceprogramma. Dit programma is door Groenendijk Bedrijfskleding ontwikkeld om te faciliteren in het duurzaam verwerken van afgedragen kleding. Kleding die niet meer wordt gedragen, wordt op een verantwoorde manier verwerkt tot een nieuw eindproduct.

Sociale duurzaamheid

Onze werknemers zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dat betekent ook dat we rekening houden met individuele wensen, mogelijkheden en behoeften. Deeltijdbanen zijn bij ons om die reden normaal. Ook het inpassen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WAO) past in ons HR-beleid, net als het bieden van mogelijkheden aan jeugd, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en medewerkers die van buiten de verhuisbranche komen.

Een tweede kans voor textiel en huisraad

In 2023 start Top Movers een extra service voor de particuliere markt, waarbij klanten oude huisraad en textiel kunnen meegeven voor een tweede leven. Deze pilot wordt uitgevoerd samen met het bedrijf TexNL, een familiebedrijf dat al 30 jaar actief is in het sorteren en verwerken van gebruikt huishoudelijk textiel. Zij streven ernaar om al het textiel uit Nederland, weer in Nederland te verwerken, waarbij ze hergebruiken wat mogelijk is en hiervoor circulaire oplossingen te vinden. Tijdens de pilot zal de focus niet alleen liggen op oud textiel maar ook klein huisraad. Het doel is dat Top Movers hiermee kan bijdragen aan het geven van een tweede leven aan kleding en huisraad. Als gevolg hiervan kan de CO2 footprint verminderd worden en kunnen kosten voor het afvoeren bespaard worden.

Duurzame verpakkings-materialen

Wij tonen lef om samen te werken, zijn transparant, willen kennis delen en lopen voorop om te komen tot een duurzame verhuiswereld. Daarom hebben wij in 2022 met de TU Delft studenten Industrieel ontwerpen gekeken naar nieuwe, duurzame verpakkingsmaterialen en aanvullende diensten voor de toekomst. Het resultaat hiervan is dat wij in 2023 gaan starten met een cradle to cradle verhuisdoos voor alle locaties van Top Movers!
Een cradle to cradle verhuisdoos is een vouwdoos van BC-golf karton volgens de duurzame principes van Cradle to Cradle geproduceerd. Bij deze gecertificeerde ‘cradle-to-cradle’ verhuisdoos is alles duurzaam en gifvrij is geproduceerd. Het is gemaakt van gerecycled karton en de opdruk is aangebracht met milieuvriendelijke inkt.

Collectieve communicatie over duurzaamheid

Om de communicatie naar de klant over het duurzaamheidsbeleid van Top Movers zo helder en transparant mogelijk te kunnen verlopen, introduceren wij de Top Movers Verhuis Bij. De bij wordt als symbool beschouwd van o.a. vlijt, ordening en organisatie, reinheid en zuiverheid, nijverheid en spaarzaamheid. Bijen werden in de oudheid al gezien als boodschappers van berichten en daarom een passend bij de Top Movers verhuisorganisaties. Via onze website, sociale media en overige uitingen kan men zien waar de Verhuis Bij voor staat!

Slimmere routes en netwerkefficiency

Hoe efficiënter we verhuizen, hoe minder kilometers we maken, dus betrekken wij onze medewerkers in het oplossen van vraagstukken en meedenken in mogelijke oplossingen. Door onze landelijke dekking van Top Movers locaties is het mogelijk om door deze samenwerking efficiënte transportoplossingen aan te bieden en de CO2 footprint tot een minimum te beperken.

Bedrijfspanden van de toekomst

Bij Top Movers streven wij naar energie neutrale panden. Al vele leden hebben zonnepanelen op de panden liggen. Maar ook wordt gekeken naar andere oplossingen en mogelijkheden; apparatuur niet meer op stand-by, maar ’s nachts uit, oplaadpunten voor batterijen, zo min mogelijk plastic gebruik, ledverlichting in de kantoren en loodsen.

Online taxaties voor particuliere verhuizingen

Door het aanbieden van online taxaties voor particuliere verhuizingen, verbruiken wij minder papier en kunnen wij minder kilometers maken. Onze CO2 footprint reductie begint al aan de telefoon!

Afvalverwerking in onze eigen milieustraat

Top Movers verwerkt de verschillende afvalstromen door deze gescheiden aan te leveren. GVT, plastic, papier, hout, kunststof, piepschuim en ijzer worden separaat aangeboden.

Top Movers laat zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet een holle frase is, maar dat wij echte aanpakkers zijn. 

Duurzaamheids- en circulariteitsbeleid

Because we care

Alle Top Movers leden zijn maatschappelijk betrokken bij vele regionale initiatieven. Zowel in mankracht, materiaal als financieel ondersteunen zij vele doelen. 

Onze duurzaamheidsdoelstellingen moeten passen bij het doel dat wij steunen. Daarom hebben wij met onze leden in 2021 ervoor gekozen om Stichting CliniClowns te ondersteunen. 

Naast het doneren van geld, ondersteunt Top Movers, Stichting CliniClowns met: 

  • Transport van materialen en mensen voor de Alpentocht in Italië 
  • Opslag van de goederen van de Alpentocht gedurende het jaar 
  • Inzamelpunt per Top Movers locatie voor cartridges, toners en oude telefoons